Healthcare en Life Sciences

De voorbije drie decennia heeft CTG uitgebreide, betrouwbare IT-diensten geleverd aan meer dan 700 klanten in de gezondheidszorg in Noord-Amerika en West-Europa.

CTG biedt Life Sciences klanten, algemene zorgverleners en mutualiteiten sterke oplossingen aan die hen kunnen helpen om op een goeie manier om te gaan met de uitdagingen op hun pad naar ‘value based’ zorg. Denk maar aan de stijgende nood aan betere gegevens en analyses, de implementatie en optimalisatie van elektronische patiëntendossiers (EPD’s), en rendabele IT-ondersteunende dienstverlening..

healthcare

Application AdvantageTM

Dankzij de Application AdvantageTM-oplossing van CTG kunnen onze klanten de waarde, efficiëntie en rendabiliteit van hun applicatiebeheer maximaliseren. Wij bieden een portfolio van diensten aan op maat van de unieke behoeften van onze klanten. Wij helpen hen in hun dagelijkse activititeiten, zodat de business blijft draaien en hun gespecialiseerde analisten zich kunnen concentreren op taken die qua regelgeving en optimalisatie essentieel zijn om de EPD-investering van de organisatie te vrijwaren en strategische waarde te bieden.

Meer informatie over onze Application AdvantageTM-oplossing vindt u hier.

EPD-diensten

CTG kent de uitdagingen waarmee klanten geconfronteerd worden op het vlak van EPD’s, vanaf de implementatie tot de optimalisatie. Ons doel is om van het EPD een enabler te maken binnen de zorg, en geen hinderpaal. De klinische en financiële EPD-experts van CTG bieden klanten ondersteuning en begeleiding, zodat zij meetbare voordelen en waarde uit hun EPD kunnen halen. Wij optimaliseren de systemen van onze klanten om ‘value based’ initiatieven te ondersteunen. Resultaat: minder kosten en een betere operationele efficiëntie; we stellen alles in het werk om de tevredenheid en aanvaarding van zowel patiënt als zorgverlener te verhogen en de kwaliteit van de zorg te verbeteren. CTG heeft kennis van en ervaring met alle grote toonaangevende EPD-applicaties in de markt, zoals Epic en Cerner.

 • Selectie, implementatie en upgrades
 • Optimalisatie
 • Standaardisering voor fusies en acquisities
 • Gezondheidsanalyse van de bevolking

IT-planning

Wanneer organisaties ernaar streven om operationele efficiëntie te verbeteren en de patiënttevredenheid te verhogen, gaan ze steeds meer op zoek naar nieuwe technologieën en informatiesystemen, wat vaak leidt tot een aantal verschillende niet op elkaar afgestemde systemen en problemen met databeheer. Of het nu gaat om het vervangen van een IT-systeem, het integreren van meerdere systemen of het begeleiden van integratie- en standaardisatietrajecten voor fusies en acquisities, dankzij de IT-planningdiensten van CTG kunnen onze klanten ervan op aan dat de technologie werkt en ervaren ze een echte meerwaarde.

 • IT-standaardisering
 • Archiveren van verouderde data
 • Integratie
 • Tactisch draaiboek voor fusies en acquisities

EIM AdvantageTM

Door continue investeringen in nieuwe of veranderende technologie komen er altijd maar meer data bij, zodat organisaties vaak ‘rijk aan data, maar arm aan informatie’ zijn. De EIM AdvantageTM -oplossing van CTG is een portfolio van Enterprise Information Management (EIM)-diensten die onze klanten in staat stelt om gegevens te gebruiken om aan businessbehoeften te voldoen, gegevens te beheren op een manier die rechtstreeks gelinkt is aan de bedrijfsdoelstellingen, en informatie te analyseren en te visualiseren om hun werkprocessen zo efficiënt mogelijk te maken - waardoor de waarde van IT-investeringen wordt gemaximaliseerd.

 • Vereisten op vlak van de gezondheid van de bevolking
 • EIM assessment
 • Situatie op vlak van de gezondheid van de bevolking / analyseplatform.

Meer informatie over onze EIM AdvantageTM -oplossing vindt u hier.

Population Health Services

Met deze diensten helpt CTG klanten bij het succesvol aanpakken van de steeds complexer wordende regelgeving rond gezondheidshervorming, en meerbepaald, de verschuiving van het ‘fee-for-service’ concept naar ‘value based care’. Wij helpen klanten bij het uitwerken van een strikte, proactieve aanpak rond de gezondheid van de bevolking, een sterk commitment inzake kwaliteitsverbetering, een solide EIM-basis en een IT-infrastructuur die in staat is om te voldoen aan de vereisten van ‘value based’ zorgcontracten, zodat zij betere resultaten en terugbetalingen kunnen realiseren.

 • Analyse van de contractvereisten voor ‘value based’ zorg
 • Assessment en strategie
 • Implementatie en duurzaamheid
 • Zorgbeheer doorheen het hele continuüm
 • HCC/Optimalisatie van risicoaanpassing
 • Patiëntgerichte medische hulpverlening (PCMH)