Implementatie- en Optimalisatiediensten

Visie + Procesontwikkeling + Systeemimplementatie + toepassing door dokters en andere gebruikers = toegevoegde waarde!

Healthcare organisaties zien vandaag hun IT-budgetten vaak inkrimpen, terwijl ze anderzijds continu onder druk staan om hun elektronische medische dossiers (EMD) te verbeteren. Heel wat EMD’s die snel waren geïmplementeerd om aan de wettelijke voorwaarden te voldoen, zijn intussen toe aan verbetering. Tegelijk gaat de healthcare markt door een periode van veel verandering. IT krijgt nu ook verantwoordelijkheden rond volksgezondheid en risicobeheer en moet aan de hand van de juiste business intelligence tools support en begeleiding bieden bij het nemen van beslissingen in het kader van Data Management.

CTG is leider in het aanbieden van Healthcare IT (HIT) consultancy diensten. Dankzij onze implementatie- en optimalisatiediensten kunnen wij meehelpen aan het succes van onze klanten.

Ons aanbod

Implementatie

We zien bij onze klanten vaak de nood aan kritische ondersteuning en begeleiding op de belangrijke momenten in de snel evoluerende implementatiecyclus. Wij hebben bij CTG de voorbije 30 jaar een aantal tools ontwikkeld en methodologieën uitgewerkt en hebben meer dan 500 implementaties en supportopdrachten uitgevoerd bij onze klanten. Dankzij die uitgebreide ervaring zijn onze teams in staat om zich zeer vlot te integreren in de organisatie van de klant, met als resultaat: implementatietrajecten die op tijd en binnen budget worden uitgevoerd en zeer positief worden onthaald door de gebruikers. Ze beantwoorden aan de doelstellingen van het Triple Aim initiatief van het Institute for Healthcare Improvement en maken van CTG een belangrijke speler in het mee bepalen en vergroten van het succes van de organisatie.

Optimalisatie

Onze optimalisatiediensten (na implementatie) bouwen mee aan het behalen van de strategische objectieven van de organisatie. Door metrics en strategische prioriteiten aan elkaar te koppelen, krijg je een implementatie/optimalisatie die gebaseerd is op impact, waarde en ROI, alle zeer kritisch bij bij IT-investeringen.

Connectiediensten

Onze ‘Connectiediensten’ combineren advies, implementatie en technische competenties, op een manier dat de juiste operationele en technische basis wordt gelegd voor een succesvolle integratie. Deze geïntegreerde aanpak richt zich eveneens op governance, standaardisatie, data-aggregatie en rapportage, en toepassing door de eindgebruikers. 

Waarom kiezen voor CTG?