Bedrijfsethiek

CTG hanteert de volgende principes inzake arbeidswetgeving, mensenrechten, veiligheid op de werkvloer, bedrijfsethiek en milieu. 

KWALITEITSBELEID

Ethische, sociale en zakelijke gedragscode

CTG verbindt zich tot het naleven van de hoogste normen wat betreft onze manier van werken en zakendoen, en de veiligheid en gezondheid van onze werknemers. 
 
Arbeidsomstandigheden: CTG heeft kantoren in Noord-Amerika en Europa. In deze regio’s geldt een strenge arbeidswetgeving, gelinkt aan een mensenrechtenfilosofie. CTG heeft tal van administratieve gedragslijnen opgenomen om met die wetten in overeenstemming te zijn. Bovendien zullen we nooit bewust zaken doen met leveranciers of klanten die deze fundamentele mensenrechten schenden.

Het beheer van outsourcing-werk behoort tot onze kernactiviteiten. In dat opzicht volgen we nauwgezet de Amerikaanse Fair Labor Standards Act (FLSA), de lokale arbeidswetgeving en de bestaande loonschalen. Wij koppelen alle door de klant gebruikte jobfuncties terug naar CTG-jobfuncties, om er zeker van te zijn dat ze overeenstemmen met de FLSA-richtlijnen inzake verloning en afhandeling. We organiseren wekelijks audits voor nieuwe werknemers om onze normen te handhaven en volgen permanent de arbeidsmarkt op om op de hoogte te blijven van de nieuwste ontwikkelingen.

Wij hanteren een nultolerantie op het vlak van pestgedrag op de werkvloer en gaan voor een open communicatiecultuur, inclusief informanten en geschillenoplossing. Ons dossier bij de U.S. Equal Employment Opportunity Commission (EEOC) is onberispelijk.

Veiligheid en gezondheid: Het merendeel van de CTG-werknemers werkt op de locatie van onze klanten. CTG bezit een eigen bedrijfsruimte voor het kaderpersoneel en leaset kantoren voor de vestigingen. Geen van hen is onderhevig aan enig arbeidsrisico, alle kantoren beantwoorden aan de normen van de Amerikaanse Occupational Safety and Health Administration (OSHA). We zullen nooit bewust zaken doen met bedrijven die de normen die gelden op het vlak van veiligheid en gezondheid, niet naleven in hun werkomgeving. 

Bedrijfsethiek: Als basis van onze bedrijfsethiek dienen alle CTG-werknemers de gedragscode voor de werknemers te volgen, zoals uiteengezet in het staffhandboek. Wij waken over zowel onze eigen intellectuele eigendom als die van de klant (via de arbeidsovereenkomsten), en ook over alle vertrouwelijke informatie van onze werknemers en die van de klant (via de arbeidsovereenkomsten, paswoordbeveiliging, beperkte toegang). Doorheen zijn 50-jarige geschiedenis heeft het CTG-management zich steeds ingezet voor een aantoonbare zakelijke integriteit en schikt het zich naar alle wettelijke bepalingen inzake boekhouding en bedrijfsbeheer. Verder neemt CTG deel aan de audits tot hernieuwing van het ISO 9001:2008-certificaat in Europa, evenals andere traditionele doorlichtingsprocedures in ons bedrijf.  

Voor het melden van bezorgdheden rond ethische kwesties kan elke CTG-werknemer contact opnemen met EthicsPoint, de Whisleblower Hotline Service van CTG. Alle oproepen blijven anoniem en alle verstrekte informatie blijft vertrouwelijk. De call agents zijn 24u per dag beschikbaar. Telefoneren kan naar het US-nummer +1 844 627 6885. Site access kan via deze link: ctg.ethicspoint.com. De website bevat ook internationale telefoonnumers.

Klachtenbehandeling: Een klant van CTG Luxembourg PSF S.A. kan, op elk moment en om welke reden dan ook, nadat de gewone escalatieprocedures niet hebben gewerkt, een officiële klacht doorsturen naar CTG Luxembourg PSF S.A. in overeenstemming met de voorwaarden uit de CSSF’s Regulation 16-07 en Circular 17/671, voor de niet-gerechtelijke behandeling van klachten. CTG Luxembourg PSF S.A. heeft een centraal contactpersoon aangeduid voor het beheer van dergelijke klachten. De klant zal een ontvangstbewijs toekrijgen binnen een periode van tien (10) werkdagen na ontvangst van de officiële klacht, met daarin de identiteit en contactgegevens van de persoon aan wie de klacht gericht moet worden.

Wanneer de klant geen of een ontoereikend antwoord heeft ontvangen binnen een periode van een maand vanaf de dag dat de klacht verstuurd was, kan de klant zijn/haar aanvraag doorsturen binnen CSSF en dit binnen het jaar na het loggen van de klacht bij CTG Luxembourg PSF S.A.

Beide partijen kunnen ten allen tijde de klacht doorverwijzen naar de rechtbank.

Milieu

CTG beschikt over een plan om alle initiatieven en gedragscodes rond milieu centraal te beheren. Een actief document begeleidt de continue verbetering van onze ecologische voetafdruk. De milieupolitiek van CTG omvat drie aandachtsgebieden: 

1) Onze grootste troef uitspelen: mensen. Als bedrijf dat IT-diensten levert aan zijn klanten, zijn onze mensen onze grootste troef. Daarom komt bij ons veel positieve impact op het milieu voort uit de inspanningen van elke medewerker, als een milieubewuste burger. Om die inspanningen aan te moedigen:

  • communiceren we duidelijk over onze gedragscodes, initiatieven, maatregelen en resultaten
  • blijven we opleiding aanbieden en uitbouwen
  • blijven we milieugerichte activiteiten ondersteunen, zoals programma’s rond de Dag van de Aarde
  • blijven we sensibiliseren rond milieuvriendelijke gedragscodes in ons bedrijf, via handleidingen, interne publicaties en onze website.

2) Bewuste consumenten. CTG streeft ernaar om met leveranciers samen te werken die onze milieubekommernis delen, en werkt bij voorkeur, waar mogelijk, met milieuvriendelijke producten. Voor onze geleasede kantoren zoeken we bij voorkeur vastgoedfirma’s die milieuvriendelijke ruimtes aanbieden, naast andere diensten zoals recyclageprogramma’s die onze ecologische visie ondersteunen. 

800-Delaware-summer

Het CTG-hoofdkwartier is gevestigd in het historische Buffalo-district.
 

3) Goede beheerders. CTG bezit een gebouw in Buffalo, New York, in een historisch stadsdeel. Het bevindt zich op de Delaware Avenue 800. In 2017 zijn al onze medewerkers vanuit verschillende locaties in dit gebouw ingetrokken, met de bedoeling het energieverbruik en het gebruik van HVAC, gas, elektriciteit en uitlaatgassen te reduceren.

Het gebouw vormt een uitdaging inzake goed eigendomsbeheer. Niettemin konden we belangrijke verbeteringen aanbrengen, zodat het energieverbruik over de jaren heen werd gereduceerd. Momenteel loopt er geen enkele milieuprocedure tegen CTG.